Διδυμότειχο: Η Κοινότητα Μάνης μπήκε στις πλημμυρόπληκτες περιοχές, με συμπληρωματική απόφαση 4 υπουργών

Διδυμότειχο: Η Κοινότητα Μάνης μπήκε στις πλημμυρόπληκτες περιοχές, με συμπληρωματική απόφαση 4 υπουργών

-Ο δήμος Διδυμοτείχου είχε… ξεχάσει να δηλώσει το χωριό Μάνη στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες αρχές του 2021

Με κοινή απόφαση 4 υπουργών της Κυβέρνησης, η Κοινότητα Μάνης του δήμου Διδυμοτείχου συμπεριλήφθηκε με συμπληρωματική οριοθέτηση στις πλημμυρόπληκτες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021.

Την σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 10 Αυγούστου και υπογράφουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής, ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Ζαβός. Με αυτήν γίνεται αποδεκτό  το αίτημα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. με τα συνημμένα του, για συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021 στο Δήμο Διδυμοτείχου. Κι αυτό γιατί όπως αναφέρεται στην απόφαση εκ παραδρομής ο Δήμος Διδυμοτείχου δεν συμπεριέλαβε στο υπ΄ αρ.939/10.02.2021 (ορθή επανάληψη 22.02.2021) αρχικό του αίτημα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, την Κοινότητα Μάνης της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου. Το εκ παραδρομής είναι ένας εύσχημος τρόπος να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι η δημοτική αρχή του Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου ΞΕΧΑΣΕ να δηλώσει το χωριό Μάνη στις πληγείσες περιοχές. 

Πέρα από το αίτημα της Αντιπεριφέρειας Έβρου που έγινε δεκτό, λήφθηκαν υπόψη και:

-Οι αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου

-Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 11ηςκαι 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ορίζονται ως φυσική καταστροφή, και επειδή,  σύμφωνα με το υπ’ αρ. 85718/851/08.04.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, εκ παραδρομής, ο Δήμος Διδυμοτείχου δεν συμπεριέλαβε στο υπ΄ αρ.939/10.02.2021 (ορθή επανάληψη 22.02.2021) αρχικό του αίτημα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, την Κοινότητα Μάνης της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου (αρ.πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./9768/27.05.2021)
-Από τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε πληγέντα κτίρια της Κοινότητας Μάνης του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προκύπτει ότι προκλήθηκαν ελαφριές ζημιές σε περιορισμένο αριθμό κτιρίων λόγω των πλημμυρών της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ λοιπόν από τους 4 υπουργούς της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι:

1. Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του θέματος, οι οποίες ορίζονται
ως φυσική καταστροφή, σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μάνης της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου
και 1ης Φεβρουαρίου 2021,στην Κοινότητα Μάνης της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμότειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2.1 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η
διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.


2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι
συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εντός προθεσμίας:
• ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παραγράφου 2.1) ή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.)
ή
• ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής.
Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.
Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ )

ΜΑΝΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

 

2 Σχόλια

  1. Γιατί δεν αναφέρεται και τις φυσικές καταστροφές στον κάμπο του Ασπρονεριου. Που κάθε χρόνο σπαταλούνται χιλιάδες ευρώ για την αποκατάσταση των αναχωμάτων με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα χωράφια. Εκείνα δηλαδή δεν ξεχάστηκαν?

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*