ΦΟΒΕΡΟΣ: Ο Β.Λαμπάκης ψήφισε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και εισέπραξε οφειλόμενα χρήματα απ’ τον δήμο!!!

ΦΟΒΕΡΟΣ: Ο Β.Λαμπάκης ψήφισε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και εισέπραξε οφειλόμενα χρήματα απ’ τον δήμο!!!

Η κατρακύλα του απερχόμενου δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, δεν έχει τελικά σταματημό, αφού η μια μετά την άλλη έρχονται στην επιφάνεια περιπτώσεις, που προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Αυτός ο διαπρύσιος κήρυκας της ηθικής, που στην πρόσφατη ανακοίνωση του για το θέμα της εκδικασθείσας ένστασης κατά της εκλογής του νέου δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, επικαλείται την δικαστική εξουσία, η οποία όπως λέει είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη για να διορθώνει της παραβιάσεις της νομοθεσίας, τι έκανε; Όπως ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ από συγκεκριμένα έγγραφα και την καταγγελία που υποβλήθηκε στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ.Γιάννη Σάββα, εν γνώση του ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σε υποθέσεις που αφορούσαν όχι πελάτες της γυναίκας του αυτή την φορά, αλλά τον ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ. Γι’ αυτήν άλλωστε και για άλλη μία υπόθεση παρουσίας του και ψήφισης για πελάτη της συζύγου του Βασιλικής Μιχαλακάκου, ζητείται ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΡΓΙΑ όπως προβλέπει ο νόμος. 

Συγκεκριμένα, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης, δεν αποχώρησε δηλώνοντας κώλυμα στην εξέταση υπόθεσης που αφορούσε υπαγωγή της διαφοράς του με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών σε Δικαστική Μεσολάβηση. Η υπόθεση εξετάστηκε στις 18 Νοεμβρίου του 2015 και ο κ.Λαμπάκης όχι μόνο προήδρευσε κανονικά, αλλά ΨΗΦΙΣΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ. 

Η συγκεκριμένη υπόθεση, είναι άλλη μια που τον ΕΚΘΕΤΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ και έχει ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΗΘΙΚΗ αλλά και ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφαλίσαμε, καταγγέλθηκε πρόσφατα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και έχει την εξής διάσταση, αφού πρώτα θυμίσουμε την φράση στην πρόσφατη ανακοίνωση του  για την υπόθεση της ένστασης του κατά της εκλογής από τον λαό του δήμου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη: Υποστήριξε λοιπόν: “Θυμίζουμε σε κάποιους, ότι στην Δημοκρατία μας υπάρχει η δικαστική εξουσία (συνταγματικά κατοχυρωμένη) για να διορθώνει τις παραβιάσεις της νομοθεσίας”.

Διαβάστε τι έκανε ο ευρισκόμενος σε αποδρομή δήμαρχος κ.Λαμπάκης για τον οποίο να τονίσουμε αρχικά ότι δικαιούνταν να εισπράξει τα χρήματα που διεκδικούσε από τον δήμο Αλεξανδρούπολης, γιατί υπήρχαν οι αποφάσεις. Όχι όμως να μετέχει ο ίδιος ως Πρόεδρος και να ψηφίσει στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι ξεκάθαρη παράβαση του νόμου.

 • Με την υπ’ αριθμόν 483/2015 απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
  Αλεξανδρούπολης, ενέκρινε την υπαγωγή της διαφοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελο Λαμπάκη, για καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών σε Δικαστική Μεσολάβηση (κατ1 άρθρο 214β ΚΠολΔ), προκειμένου, με βάση κοινό ιδιωτικό συμφωνητικό των μερών, να συνταχθεί Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης μεταξύ των ανωτέρω, ενώπιον του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
  Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214β ΚπολΔ.
 • Επισημαίνουμε ότι ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Λαμπάκης, συμμετείχε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως Πρόεδρος αυτής, για τον ίδιο του τον εαυτό και ψήφισε κατά παράβαση του άρθρου 75 παρ. 11 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), στο οποίο ορίζεται ότι: Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής
  του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Στο μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.
 • Επισημαίνουμε επίσης ότι συμμετείχε και ψήφισε κατά παράβαση του Νόμου, για δεύτερη (2η) συνεχόμενη φορά, όπως και κατά την λήψη της με αριθμό 185/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης που αφορούσε πελάτη της συζύγου του δικηγόρου Βασιλικής Μιχαλακάκου.  Την θυμίζουμε, αφού το Evros-news.gr την ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ πριν λίγες ημέρες.

-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο Β.Λαμπάκης ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣΕ ψηφίζοντας ο ίδιος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ πελάτη της γυναίκας του!!!!

 • Η συμμετοχή στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, από την οποία ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ δηλώνοντας κώλυμα ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ, αναφέρεται σε έγγραφο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα: “Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 18η Νοεμβρίου , του έτους 2015,ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 64.322/ 13/11/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Ήταν δε παρόντες: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής και από τα μέλη της, οι κ.κ : 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ”.

 • Αυτό που ζητούσε ο Βαγγέλης Λαμπάκης και επαναλαμβάνουμε δικαιούνταν να τα εισπράξει, αλλά όχι να ψηφίσει ο ίδιος, ήταν: “Συνολικά δηλαδή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μου οφείλει για τις ως άνω αποζημιώσεις και οδοιπορικά το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξη ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 3.986,24 ευρώ (1.062,04 ευρώ + 884,73 ευρώ+ 245,41 ευρώ +286,11 ευρώ + 293,10 ευρώ +950,46 ευρώ + 264,39 ευρώ), όπως αυτά εγκρίθηκαν με ως άνω αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης. ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Να τεθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη ιδιωτική διαφορά μου με το Δήμο Αλεξ/πολης σε δικαστική μεσολάβηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Β ΚΠολΔ, προκειμένου να εξερευνηθεί η πιθανότητα να λυθεί η διαφορά μας με Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης, που αφορά την καταβολή του συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξη ευρώ κρι είκοσι τεσσάρων λεπτών 3.986,24ευρώσε μένα από την προαναφερόμενη αιτία”.

Ιδού και η απόδειξη ότι ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, αφού όπως βλέπετε η απόφαση ήταν ομόφωνη και την υπογράφει ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης δηλαδή, δικαίωσε τον… εαυτό του.

 

6 Σχόλια

 1. Γεια σου βρε Κωνσταντίνε, με πρόλαβες ααχΧΑχΧΑχΧΧΑχΧ!!!
  Ο Θεός λαμπάκαρος θεωρούσε το Δήμο “μαγαζί του”,”ιδιοκτησία του”, “οικογενειακή επιχείρηση” με φίλους, κουμπάρους, πρώην γαμπρούς και πάει λέγοντας!!!!!!
  Ίσως είναι η μόνη δημοτική αρχή που έκανε ολυμπιακό ρεκόρ στις δικαστικές αποφάσεις και μεσολαβήσεις. Ο αντιδήμαρχος των οικονομικών του ήξερε και έπαιζε καλά το παιχνίδι……ξεπληρώθηκαν όλα της ΔΕΠΕΑ που ήταν πρόεδρος και “μια χαρά όλοι ευχαριστημένοι”!!….άλλωστε η Κυβέρνηση πλέρωνε, δλδ όλοι μας!!!!!
  Χρόνια χαμένα, 8,5 ολόκληρα για την πόλη, ΚΡΊΜΑ!! Μόνο φρου φρου, χα χα, χου χου, τραπέζια, συνδιοργανώσεις που πληρώνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος και πάει λέγοντας!! Ουσίας έργο τίποτα!!! Και σε κείνο το πάρκο του Παρμενίωνα τόσοι παράδες που πέσανε θα έπρεπε να ήταν Ντισνευλαντ, αλλά βλέπεις την κατάντια του!!! Όλα τα πάρκα παρατημένα, κατά τα άλλα ο μάχιμος τηλεφωνητής πρώην πυροσβέστης, αντιδήμαρχος του πρασίνου και της καθαριότητας όλο στο τηλέφωνο μιλούσε αγχωμένος και έδινε οδηγίες… Όλο λουλούδια σπέρνουν αλλά μόνο για φιγούρα της στιγμής!!!!

  Άντε καλή και ευλογημένη Κυριακή να έχουμε!!

 2. δεν καταλαβαίνω γιατι να πληρώνονται δαπάνες με διαστική μεσολάβιση;
  1. για την νομιμότητα των δαπανών αρμόδιο δεν είναι το ελεγκτικό συνέδριο ;
  2. η αντιπολίτευση που είναι ;
  3. οι κ. δικηγόροι του δήμου τι κάνουν ;
  4. ο σύλλογος εργαζομένων ……;; δεν είδα κάποια ανακοίνωση… γιατί άραγε !!!!! ψάξτο ….εχει ..οσμή
  Κωνστααντίνε ποιοι υπάλληλοι ειναι στις επιτροπές ; και ποιοι υπογράφουν

  • Φίλε Νίκο για τις δαπάνες με δικαστική μεσολάβηση :
   1. το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει λόγο γιατί απλά δικαστική αρχή δεν αμφισβητεί απόφαση δικαστικής αρχής
   2. η αντιπολίτευση, η κάθε αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάτι τίποτα
   3. οι κ. δικηγόροι συμφωνούν με ότι πει ο Θεός λαμπάκης και σε κάθε περίπτωση κάνουν μία έκθεση περί αποδοχής των δαπανών
   4. στο σύλλογο των εργαζομένων δεν πέφτει κανένας λόγος
   και να συμπληρώσω ένα πέμπτο δικό μου ή μάλλον μία έκφραση που είχε πει κάποιος πολιτικός
   5. ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό!!!!!

   Επιπλέον ακόμη και κανείς υπάλληλος να μην υπογράψει όλα γίνονται…δικηγορίστικα..!!!

 3. Κωνσταντίνεεεεεεεε η επόμενη δαπάνη που θα πάει δικαστικά μάντεψε ποια θα είναι, για πες;;;;
  Άντε να μην σε κρατάω σε αγωνία, πιθανολογώ ότι θα είναι η εκείνη η δαπάνη που αφορά περιβόητες τέντες με τα κιόσκια μωρέ στην παραλιακή, θυμάσαι…;;;; μπορεί να κάνω και λάθος όμως, ε;;; λες;;
  Όμως ένα πουλάκι μου είπε ότι γύρισε με πράξη (ορθώς!!) από τον επίτροπο..!!!!
  Εεε, ρε λαμπαδιδοπαντελιδοκουκουραβογλέντια που έχουμε να δούμε!!!!

 4. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Λαμπάκης , δαπάνες με δικαστική απόφαση.
  Ευτυχώς που υπάρχει και το evros-news, ο Πιτιακούδης , καθώςκαι κάποιοι αναγνώστες που γνωρίζουν, οπως εσύ Προκρούστη και και μαθαίνουμε και εμείς. Ολα αυτά άραγε τα γνωρίζει ο νέος δήμαρχος;

  • Όλα στην ώρα τους φίλε Νίκο!!!!
   Σε κάθε περίπτωση προέχει η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος στους δημότες του καθώς κι ο περιορισμός της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος!!!!

   Με σεβασμό,
   Προκρούστης

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*